V-SHIRT WHITE MADAM TRASHY

€14,90

Interlock
100% Polyester Synthetic Fiber